Privacyverklaring Kohld Clothing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
Kohld Clothing in verband met en dienstig aan het verlenen van haar diensten. Als je
gebruikt maakt van en een account aanmaakt op onze website, een bestelling doet, je een
overeenkomst inzake een product met Kohld hebt gesloten, je toestemming hebt verleend
voor het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven van Kohld Clothing, dan wel Kohld Clothing
anderszins beschikking krijgt over jouw persoonsgegevens, worden je persoonsgegevens
door Kohld Clothing verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Kohld Clothing streeft ernaar om haar klanten zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, waarbij
betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Kohld Clothing hecht daarom belangrijke waarde
aan de bescherming van de privacy van haar klanten en gaat daar uiterst zorgvuldig mee
om. Deze privacyverklaring bevat algemene informatie waarin wij je uitleggen hoe wij met
jouw persoonsgegeven omgaan en beschermen.

1. De persoonsgegevens die Kohld Clothing verzameld van haar klanten 

Als je onze website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die je bewust aan ons
verstrekt. Wij hebben namelijk bepaalde persoonsgegevens nodig indien je aankopen
bij ons doet, een gebruikersaccount met wachtwoord aanmaakt, wanneer je
informatie aan ons opvraagt, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en om
een online-account aan te maken. Het kan daarbij gaan om de volgende
persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer, geslacht, bankrekeningnummer.

2. Doeleinden persoonsgegevensverwerking
Kohld Clothing verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a. om de gesloten overeenkomst tot de aankoop van producten te kunnen uitvoeren;
b. om je te informeren over het verloop van je bestelling;
c. voldoen aan wettelijke verplichtingen;
d. om je de door jou gevraagde e-mail nieuwsbrief toe te sturen;
Indien nodig, zal Kohld Clothing je expliciete toestemming vragen voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens voor een of meerdere van de hierboven genoemde
doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Kohld
Clothing daartoe op grond van de toepasselijke wet- en/of regelgeving verplicht is.
Indien dit laatste het geval is, zal Kohld Clothing je daarvan onverwijld in kennis
stellen tenzij de betreffende wet- en/of regelgeving zich daartegen verzet.

3. Hoe lang bewaart Kohld Clothing jouw persoonsgegevens?
Kohld Clothing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

4. Hoe is de beveiliging van jouw persoonsgegevens geregeld?
De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij nemen passende
administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor
het beschermen van de persoonsgegevens die je op onze website verstrekt. Daartoe
maakt Kohld Clothing gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder
beveiligde servers, firewalls en versleuteling.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij jouw
persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met jou
opnemen voor marketingdoeleinden, kun je contact met ons opnemen op
onderstaand e-mailadres en adres. Daarnaast zullen wij je op verzoek een overzicht
verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over jou hebben verzameld en
bewaard. Je kunt je persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons
verzoeken je persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen
kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons
bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.
Onze contactgegevens:
Kohld Clothing
T.a.v. Privacy-afdeling
info@kohldclothing.com
Van Der Vormhaven 76
2993 HC Barendrecht

6. Wijzigingen privacyverklaring
Kohld Clothing blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze
privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Kohld Clothing
adviseert je dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

0

Start typing and press Enter to search